Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2013

hakunaamatata7
5412 2614
Perfect timing pics
Reposted fromskyisthelimit skyisthelimit
hakunaamatata7
5330 fe59
....I will find my way
Reposted fromSoulScream SoulScream
hakunaamatata7
5345 35a1
Reposted fromskyisthelimit skyisthelimit

February 07 2013

hakunaamatata7
Ludzi nie przes­ta­je się kochać z dnia na dzień. Nie przes­ta­je się ko­goś kochać, bo raz po­wie­dział nam przyk­re słowo, czy obej­rzał się za kimś na uli­cy. Na to trze­ba cza­su. Cza­sami jest tak, że ktoś krzyw­dzi drugą osobę codzien­nie, a i tak ona nie pot­ra­fi go nie kochać. Można to naz­wać głupotą, naiw­nością, czy jeszcze czymś in­nym, ale ta­ka jest właśnie miłość. 
Reposted fromxphoebex xphoebex
hakunaamatata7
1577 72cd
Reposted fromnebthat nebthat
hakunaamatata7
1582 6eac
Reposted fromnebthat nebthat
hakunaamatata7
1600 a91e
Reposted fromblueberrypancake blueberrypancake
hakunaamatata7
1111 1ae8
Reposted fromtakemeawayrightnow takemeawayrightnow
hakunaamatata7

bo mama nie nauczyła, że wspomnienia bolą, faceci ranią, a przyjaciółki są fałszywe . dlatego cierpię .
hakunaamatata7

nie kocham Cię już, joke oczywiśćie.

hakunaamatata7

`nigdy cie nie zostawie, ` kocham cie na zawsze, ` nie oddam nikomu - GÓWNO PRAWDA !

hakunaamatata7

Ze wszystkich Twoich kłamstw "Kocham Cię" było moim ulubionym..

Reposted byofheartbambalam
hakunaamatata7
Siedzę na parapecie, w za dużym dresie, w ręku trzymam kubek kakao, które już jest całkowicie zimne.. Patrze w gwiazdy i myśle : " Czy ty kiedykolwiek tęskniłeś? " Czy tęskniłeś za moim głosem, oczami, żartami, zapachem, za moją obecnością? Czy Twoje myśli chociaż przez dwie sekundy skupiły się na mnie? Czy tak ja siadałeś na parapecie i rozmyślałeś o mnie? Czy kiedyś powiedziałeś : "Cholernie,mi jej brakuje".?
Reposted byxphoebex xphoebex

February 06 2013

hakunaamatata7
Nie powinniśmy zadręczać się tym co było w przeszłości , lecz patrzeć na to co jest i będzie dla Nas najważniejsze . Trzeba tylko czegoś mocno chcieć .
Reposted fromcompanypfk companypfk
hakunaamatata7
Z nimi jest mi lepiej niż z tobą.
Reposted fromZofijaaa Zofijaaa
hakunaamatata7
Myślę, myślę, że kiedy to wszystko jest już skończone, to powraca tylko przez mgłę, rozumiesz. Jak kalejdoskop wspomnień. Powraca wszystko, za wyjątkiem jego samego. Myślę, że gdy pierwszy raz go ujrzałam, jakaś cząstka mnie wiedziała co może się wydarzyć. I naprawdę, nie chodzi tutaj o jego słowa, czy czyny. Chodzi o uczucie, które pojawiło się razem z nim. Szalonym wydaje się fakt, że nie mogę być pewna czy kiedykolwiek poczuję coś podobnego. I nie wiem, czy powinnam to poczuć. Wiedziałam, że jego świat poruszał się zbyt szybko i spalał wyjątkowo jasnym płomieniem, ale pomyślałam wtedy: "Jak diabeł mógłby pchać mnie w ramiona kogoś, kto przypomina anioła gdy tylko się uśmiechnie?". Może to wiedział, kiedy mnie zobaczył. Zgaduję, że straciłam wszelką równowagę. I myślę, że najgorszą częścią tego wszystkiego, nie było utracenie jego. Tylko to, że zatraciłam siebie.
Reposted fromsavemebaby savemebaby
hakunaamatata7
nie no, wszystko jest świetnie, tylko dostaję mega kurwicy, ale poza tym to okej.
Reposted fromdefying-gravity defying-gravity
hakunaamatata7
Koniec świata przyjechał do Polski, rozgląda się, wreszcie mówi: Ja tu już, kurwa, chyba byłem...
— Do rzeczy!
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
hakunaamatata7
9870 959b
Reposted fromrisky risky
hakunaamatata7
Reposted fromdftba dftba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl