Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2013

hakunaamatata7
Pamiętajcie o magicznych słowach : proszę , dziękuje i wyjazd dziwko. 
Reposted fromGeniusz Geniusz

February 17 2013

hakunaamatata7
9213 f2b1
o rany rany!
Reposted fromdontforgot dontforgot
hakunaamatata7
Reposted fromsolitarioo solitarioo
hakunaamatata7
9409 3a3b 500
Later's better than never.
Reposted frommisseterniity misseterniity
hakunaamatata7
9423 2c1e
Reposted fromagataaa agataaa
hakunaamatata7
9453 5657
Reposted fromagataaa agataaa
hakunaamatata7
9477 ae08
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life
hakunaamatata7
9485 dc4d 500
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu

February 15 2013

hakunaamatata7
Reposted fromlubiepowidla lubiepowidla
hakunaamatata7
2962 d529
Reposted fromnoicoztego noicoztego
hakunaamatata7
hakunaamatata7
Na chwile obecna jestem w rozsypie.
Reposted fromsatanek10 satanek10
hakunaamatata7
  - Czy wiedzą państwo, jak to jest - zaczął cicho Chris - kochać kogoś tak bardzo, że nie widzi się siebie bez tej osoby? Albo dotykać kogoś i czuć, że wróciło się do domu? - Zacisnął palce w pięść i oparł ją na drugiej dłoni. - Nam nie chodziło o seks ani popisywanie się zdobyczą, jak to często bywa w tym wieku. Myśmy po prostu zostali dla siebie stworzeni. Niektórzy spędzają całe życie na poszukiwaniu tej drugiej połowy. Ja miałem to szczęście, że ona cały czas przy mnie była.  
— Jodi Picoult "Karuzela uczuć"
Reposted fromuaremyheaven uaremyheaven
hakunaamatata7
3042 2aae
Reposted fromdulce dulce
hakunaamatata7
3056 dad2
Reposted fromurszulka urszulka
hakunaamatata7
Musisz zrozumieć, że spotka cię kara
Poczekam aż zatęsknisz, wtedy powiem ci spierdalaj nie mamy o czym gadać sorry wiem,że boli,ale możesz już iść jak skończyłaś pierdolić.
Reposted fromZofijaaa Zofijaaa
hakunaamatata7

ten pan, o nienagannym uśmiechu i pięknych oczach, jest dla mnie bardzo ważny.

Reposted byofheart ofheart
hakunaamatata7

Lubię ton twojego głosu i to jak kąciki ust mimowolnie uciekają ci do góry

hakunaamatata7

ej,Mała - nie płacz. rób wszystko - pij, pal, klnij ile wlezie, wal pięścią o ścianę, gryź wargi z bólu - ale nie płacz. nie pozwól zaszklić się oczom, pokaż, że potrafisz być silna.

hakunaamatata7
strzeż, mnie Boże, żebym nie złamała, piątego przykazania dekalogu, 'nie zabijaj', jak zobaczę, tą szmatę, na oczy..

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl